Endüstriyel Tesisler Bakım ve Onarım Hizmetleri
   
Faal veya revizyona alınmış tesislerin işletme, bakım, genel tedarik, sürdürülebilir üretim gibi en temel ihtiyaçları; çevre, maliyet, verim gibi bir çok temel parametreleri göz önüne alarak projelendirir ve öneriler sunar. Yaptığı taahhüdün kabul edilmesiyle belirtilen zamanda üstlendiği hizmeti yerine getirir